WOD#120912 September 11 2012

5 minuter löpning/rodd/hopprep + Dynamisk uppvärming

5x5 Push-press

Vila 5 minuter

6 x Power Clean + 3 F Squat+ 60 sec vila, 4 varv

Vila 5 minuter

MetCon 8 varva på tid:
10 Box-jump @60/50cm
8 Push-ups
6 Pull-ups

Vila 5 minuter

Avsluta med 4 x max tid deadhang vila 30 sec mellan gångerna.