WOD#120808 August 07 2012

Uppvärmning:
 5 minuter hopprep + Dynamiskuppvärming

Max uthållighet: 
Ro så långt som möjligt på 2 minuter vila 1 minut gör det 4 gånger i rad

MetCon: 5x5x5
5 varva på tid av följande
5 x Power clean
5 x Push-press
5 x FSquat
5 x Rod
5 x Pull-up

Cash-out: 
6 x 1 minut plankan, 30 sec vila